TEL +46 (0)345 17470

Miljöpolicy

ELJ Bordet AB

 

ELJ Bordet AB är ett företag som verkar för en hållbar miljö utifrån de förutsättningar som företagets verksamhet innebär.

ELJ Bordet AB skall efterfölja de lagar och föreskrifter som omfattar verksamheten.

ELJ Bordet AB:s verksamhet skall präglas av ett miljömedvetande med speciellt avseende på energiförbrukning och återvinning.

ELJ Bordet skall vara ett företag med gott miljöanseende.

ELJ Bordet AB skall vid val av leverantörer inom ramen för sina förutsättningar tillse att valda leverantörer har en miljöpolicy som motsvarar internationellt vedertagna normer.