TEL +46 (0)345 17470

Kvalitetspolicy

ELJ Bordet AB

 

Alla anställda på ELJ bordet AB skall verka för att företagets uppsatta kvalitetsmål skall upprätthållas.

Våra produkter och tjänster skall hålla den kvalitet som våra kunder efterfrågar och vara jämförbara eller bättre än våra konkurrenter.

 

Våra kontakter med kunder skall präglas av:

  • Omsorg om kunden

  • Korrekta och snabba besked

  • Leveranssäkerhet

  • Öppenhet

 

Vi skall ständigt sträva efter att uppnå de kvalitetsmål som fastställts i våra mål för verksamheten.

Vi skall sträva efter att alltid utföra våra arbetsuppgifter i enlighet med det kvalitetstänkande som präglar verksamheten i företaget.

Vi skall alltid ha i åtanke att KUNDEN är vår viktigaste intressent.