TEL +46 (0)345 17470

Kvalitetsmål

ELJ Bordet AB

 

ELJ Bordet AB strävar efter att uppnå mätbara kvalitetsmål inom följande områden:

 

Leveranssäkerhet

Vårt mål är att uppnå leveranssäkerhet 95%.

En order anses rätt levererad om den levereras under ordererkänd leveransdag.

Leveranssäkerheten mäts på alla leveranser och statistik tas ut månadsvis.

 

Kvalitetsbristkostnader

Vårt mål är att kvalitetsbristkostnaderna skall vara lägre än 1% av omsättningen.

Målet uppnås med hjälp av att alla följer de rutiner och instruktioner som gäller för verksamheten i företaget.

Alla avvikelserapporter arkiveras.

Alla vidtagna åtgärder dokumenteras och arkiveras.

Statistik tas ut månadsvis.

 

Kundtillfredsställelse

De viktigaste intressenterna i vårt företag är våra kunder.

I anslutning till alla leveranser avstäms följesedeln mot ordererkännande och signeras av den som utför godsavsändning.